MobilKunden.dk APP – Læs om beregningen af mest optimale mobilpakke og find svar på FAQ.


Kort om MobilKunden.dk APP

MobilKunden.dk er en Android App, som giver dig overblikket over dit løbende mobilforbrug og viser teleselskabernes aktuelle priser på 322 forskellige mobilabonnement – Se hvilket mobilabonnement, der er billigst i forhold til dit faktiske mobilforbrug og halver din mobilregning!

MobilKunden.dk App giver dig

Læs mere om app´en på Google Play
Se også Privatlivspolitik og vilkår for brug af app´en

 

Den mest optimale mobilpakke for dig?

Mobilselskabernes mobilpakker inkluderer kun mobilbrug foretaget over mobilnettet i Danmark. Mobilforbrug til udlandet og mobilforbrug foretaget i udlandet (roaming) er som oftest ikke inkluderet i teleselskabernes mobilpakker – Derfor bør du som hovedregel altid vælge en mobilpakke, der passer til dit gennemsnitlige danske månedsforbrug.

Vores anbefaling af mobilpakke er derfor baseret på det glidende gennemsnit sidste seks måneder af dit månedsforbrug af

 • Udgående samtaler til danske numre.
 • Dataforbruget over de danske mobilnet.
 • SMS & MMS til danske numre.

Indtil app´en er anvendt i 180 dage, estimeres gennemsnitsforbruget ved at fremskrive gennemsnittet af de akkumulerede dage app´en har været anvendt. Ved fremskrivning får du det bedst mulige estimat af hvad dit gennemsnitlige forbrug over 180 dage vil blive. NB! Før estimatet kan betragtes som retvisende, bør du som minimum have anvendt app´en i 90 dage – Jo flere døgn du har anvendt app´en, des større sikkerhed har du for, at app´en beregner din mest optimale mobilpakke. 

Vi anbefaler at du vælger en mobilpakke med lidt mere (ca. 10 til 20 procent) Taletid, Data og SMS/MMS end dit gennemsnitlige forbrug. Derved opnår du den laveste effektive pris på dit mobilforbrug.
Samtidig har du en stødpude hvis forbruget en måned skulle overstige gennemsnitsforbruget (Du får således glæde af 80 til 100 procent af mobilpakkens indhold, hvilket giver dig meget lave enhedspriser på; samtaleminutter, Data-forbrug og SMS/mms i Danmark).

Hvis mobilpakken er for lille, risikerer du at betale ekstremt meget for mobilforbrug, der overskrider pakkens indhold. Hvis mobilpakken er for stor, ender du med at betale unødvendigt meget for mobilforbrug, du aldrig bruger – Den mest effektive pris på mobiltelefoni opnår du derfor med en mobilpakke, der er en smule større end dit gennemsnitlige månedsforbrug, Nicolas Fredriksen, Mobilkunden.dk

Gennemsnitsforbruget pr. måned er beregnet som en funktion af det løbende gennemsnit af – op til – de sidste seks måneder. Jo flere måneder du anvender MobilKunden.dk APP, des større sikkerhed har du også for, at gennemsnitsforbruget giver et retvisende billede af dit faktiske mobilforbrug.

 

FAQ

Hvorfor viser APP andre tal end mit teleselskab?

Der er tre grundlæggende forskelle i måden app´en og teleselskaberne giver oplysninger om dit mobilforbrug; (1) Registreret vs Faktureret mobilforbrug, (2) App døgn vs Kalenderdøgn og (3) Gennemsnitsforbrug vs Forbrug i kalendermåned.

1. Registreret vs Faktureret mobilforbrug
MobilKunden.dk APP viser 100 procent hvad din mobil har registreret af mobilbrug. Teleselskaberne viser typisk kun det fakturerede mobilforbrug*.

2. App døgn vs Kalenderdøgn
App´en regner døgn som 24 timer fra tidspunktet app´en blev installeret. Teleselskaberne regner døgn som tidsforløbet mellem kl. 00:00:00 til kl. 23:59:59. Forskellen i måden døgnet bliver behandlet kan medføre forskelle i hvad teleselskaberne og app´en oplyser om et specifikt dagsforbrug. Over tid vil forskellen dog blive marginaliseret og får ikke betydning for app´ens beregninger.

3. Gennemsnitsforbrug vs Forbrug i kalendermåned
MobilKunden APP viser dit forbrug akkumuleret sidste 30 dage, samt dit forbrug baseret på det glidende gennemsnit de sidste seks måneder.
Teleselskaberne oplyser typisk kun forbruget fordelt pr. hele kalendermåned og relaterer derfor kun forbruget til månedsprisen du faktureres**.

Derfor kan der – alt efter hvilket mobilselskab du benytter – være forskelle (Dvs. alt fra ingen-, mindre- eller større forskelle) mellem hvad app´en registrerer og hvad dit mobilselskab oplyser i mobilregningen. Med andre ord; app´en viser alt, mens teleselskaberne i hovedsag kun viser hovedtallene bag beløbet de månedligt fakturerer dig.

Tallene der fremgår i app´en er mere retvisende for dit faktiske forbrug (forbruget Sidste 30 dage) og gennemsnitlige mobilforbrug (glidende gennemsnit seks måneder) end mobilforbruget de fleste teleselskaber knytter til mobilregningen! Nicolas Fredriksen, Mobilkunden.dk

NB! I anbefalingen af hvilken mobilpakke du bør vælge har app´en korrigeret for mulige fejlkilder samt indregnet en sikkerhedsmargin på + 10 til 20 procent af dit gennemsnitlige forbrug (Alt efter hvilket teleselskab, du har angivet som dit nuværende). App´en giver på den måde et retvisende estimat af minimumsstørrelsen på din mest optimale mobilpakke. Du bør imidlertid betragte anbefalingen som vejledende da estimatet baseres på dit historiske mobilforbrug. For at opnå et retvisende estimat, anbefales det, at du anvender app´en i minimum 90 dage.

*Mange teleselskaber oplyser at du har betalt en given pris for en vis mængde; Tale, Data og SMS/MMS (Fx. 12 timer Tale, 10 GB Data og Fri SMS til 299,- /md), men de oplyser ikke nødvendigvis hvor meget du har forbrugt.

**Årets måneder skifter mellem; 28, 30 eller 31 dage. Jo længere måneden er, des større vil dit månedsforbrug sandsynligvis også være. Hvilken måned der er mest repræsentativ for dit gennemsnitlige månedsforbrug er derfor svært at gennemskue. Usikkerheden bliver endnu større og forvirringen komplet hvis man indregner årets mange helligdage og alle dine feriedage (Dit mobilforbrug på hverdage er ofte meget forskelligt sammenlignet med forbruget i weekender, fridage og ferier)

– At finde den optimale mobilpakke baseret på teleselskabernes mobilregninger er derfor meget svært. Hvilken given kalendermåned er egentlig retvisende for forbruget de øvrige kalendermåneder og hvilken feriedag eller fridag er egentlig repræsentativ for din hverdag – Derfor baserer app´en sig på statistik, der udligner forskelle mellem enkelte dage og måneder.

 

Opkald?

App´en registrerer samtlige opkald og skelner ikke mellem vellykkede og mislykkede opkald (om opkaldet fører til samtale eller ej). Derfor kan antal opkald registreret i app´en også være større end antal opkald faktureret af teleselskaberne, som ofte kun fakturerer vellykkede opkald. NB! Ifb. med anbefalingen af den mest optimale mobilpakke korrigerer app´en for evt. forskelle i antal vel- og mislykkede opkald, og du anbefales derfor en mobilpakke, der i størst muligt omfang kun baseres på vellykkede opkald.

Samtaler – Om samtalelængde generelt.

Vi kan have en ganske god idé om vores månedlige samtaleforbrug, men vores antagelser fører ofte til forkerte og unødvendigt dyre mobilpakker. Ja du kan have ret i, at du taler 10 timer om måneden, men skelner du mellem fordelingen af; Ind- og Udgående samtaler til Danmark, og Ind- og Udgående samtaler til udlandet?

Teleselskabernes mobilpakker inkluderer kun udgående samtaler til danske numre og derfor anbefaler vi udelukkende mobilpakker baseret på Udgående samtaler til Danmark (Indgående samtaler er uanset gratis).

 

Samtalestatistik baseret på danskernes fordeling af samtaler.

1) En dansk mobilkunde, som ikke ringer eller modtager opkald fra udlandet, vil med et 10 timers månedligt samtaleforbrug have en gennemsnitlig samtalefordeling på:

 • Seks (6) timer udgående samtaler til danske numre (Samtaler du betaler for).
 • Fire (4) timer indgående samtaler (Samtaler du ikke betaler for).

 

2) En dansk mobilkunde, som også ringer og modtager opkald fra udlandet, vil med et 10 timers månedligt samtaleforbrug typisk have en samtalefordeling på:

 • Seks (5) timer udgående samtaler til danske numre (Samtaler du betaler for).
 • Fire (4) timer indgående samtaler fra danske og udenlandske numre (Samtaler du ikke betaler for).
 • Èn (1) time udgående samtale til udenlandske numre (Samtaler som ikke inkluderes i mobilpakken og som du betaler ekstra for).

App´en giver et klart billede af samtalefordelingen. Derved kan du meget enkelt vælge en mobilpakke, der kun indeholder taletid, der dækker dit behov for udgående samtale til danske numre. Hvis du ringer til udlandet fra mobilen bør du i stedet overveje gratistjenester som Skype, Vyke eller Viber.

 

Samtalelængde til danske numre?

App´en registrerer samtaletid/længde som tidsrummet; Fra millisekundet du ringer op, til millisekundet (tidspunktet) opkaldet afsluttes. Det betyder at app´en inkluderer tidsforbruget fra vellykkede såvel fra mislykkede samtaler. Desuden afregnes samtalerne ved de fleste teleselskaber pr. påbegyndte sekund og ikke pr. millisekund – Alene af denne grund registrerer app´en længere samtaler end de fleste teleselskaber.

Hertil tager app´en ikke hensyn til om du har ringet til gratisnumre fx kundeservice, offentlige myndigheder, VoIP løsninger o.lign. Samtaler til gratisnumre tæller med i app´en men fremgår ikke nødvendigvis af teleselskabernes opgørelser og mobilregninger.

Samtalelængden registeret i app´en kan derfor være længere end samtalelængden faktureret af dit teleselskab. NB! Ifb. med anbefalingen af den mest optimale mobilpakke korrigerer app´en for evt. forskelle i længden af vel- og mislykkede samtaler og afregningsintervaller.

 

Samtalelængde til danske numre – Sikkerhedsmargin på 10 til 20 procent.

Ved anbefalingen af mest optimale mobilpakke er der indregnet ekstra taletid tilsvarende 10 til 20 procent af dit gennemsnitlige forbrug af samtaler til danske numre. Derved opnår du en sikkerhedsmargin såfremt samtaleforbruget i enkelte måneder skulle overstige dit gennemsnitlige månedsforbrug (Du undgår således at betale ekstremt dyrt for små til medium variationer i dit månedlige samtaleforbrug).

NB!  Hvis du mener at dit seneste samtaleforbrug til danske numre (forbruget Sidste 30 dage) er mere retvisende for dit fremtidige forbrug end gennemsnittet af dit historiske forbrug, bør du overveje at opjustere den anbefalede mobilpakke til et niveau der matcher samtaleforbruget de Sidste 30 dage.

Eksempel:
App´en viser at dit forbrug sidste 30 dage er 9 timer og Gennemsnit pr. måned er 6 timer. Hvis du mener 9 timer tale reflekterer hvad du forventer af fremtidigt samtaleforbrug, bør du opjustere den anbefalede mobilpakke med 3 timer.

Samtalelængde til udenlandske numre?

Viser den samlede samtaletid af opkald til udenlandske numre. Samtaletid fra udlandet er inkluderet i indgående samtaler. Samtaler til udlandet er som oftest ikke inkluderet i teleselskabernes mobilpakker og samtaleforbrug til udlandet takseres derfor oven i månedsprisen for dit danske mobilforbrug (mobilpakken). Samtaler til udlandet koster typisk mellem 2,- til 36,- kroner pr. minut (til enkelte lande kan prisen dog overstige 100 kroner /min).

Hvis du ringer meget til udlandet, bør du altid tjekke teleselskabernes udlandstakster og vælge teleselskabet, der giver den bedste samlede pris på samtaler til danske samt udenlandske numre (Brug alternativt; Skype, Vyke eller Viber når ringer til udlandet. De er meget billige eller helt gratis). 

NB! Ifb. med anbefalingen af den mest optimale mobilpakke korrigerer app´en for fordelingen af; Udgående, Indgående og samtaler til udlandet (Udelukkende samtaletid knyttet til udgående samtaler til danske numre er medtaget i anbefalingen af mest optimale mobilpakke).

Indgående samtaler?

Viser længden af indgående samtaler (Hvor længe du taler når folk ringer dig op fra danske og udenlandske numre). Så længe du opholder dig i Danmark er det gratis at blive ringet op af danske og udenlandske numre. Mange mobilkunder kan have et godt billede af deres samlede samtaletid, men mange bliver overrasket når de ser andelen af indgående samtaler. Mobilpakkerne inkluderer som oftest kun Udgående samtaler til danske numre og i valget af mobilpakke er det KUN længden af Udgående samtaler til danske numre, der bør afgøre hvor meget taletid din mobilpakke bør indeholde.

Samtalelængde alle samtaler.

Samtalelængden for alle samtaler – Udgående dansk, udenlandsk, samt indgående samtaler – Viser det totale samtaleforbrug. Det totale samtaleforbrug er interessant at kende, da dette ofte bekræfter din antagelse om hvor meget/lidt du taler i mobil hver måned. (Men det er imidlertid kun længden af udgående samtaler til danske numre, der bør afgøre indholdet af taletid i din mobilpakke). 

Gennemsnitlig samtalelængde /opkald.

Den gennemsnitlige samtalelængde pr. opkald viser varigheden af dine samtaler og fremkommer ved, at sum samtalelængde divideres med antal opkald til henholdsvis danske og udenlandske numre. Den gennemsnitlige samtalelængde til danske numre kan være afgørende at forholde sig til hvis;

 • Din nuværende månedlige mobilregning koster mindre end 99 kroner (Kun mobilforbrug i Danmark).
 • Dit Dataforbrug over mobilnettet er mindre end 10 MB.
 • Din gennemsnitlige samtalelængde er mindre end fire minutter.

NB! I dette tilfælde bør du som hovedregel altid overveje et forbrugsafregnet mobilabonnement (dvs indgå mobilpakker med Tale, Data og SMS/mms) uden opkaldsafgift og hvor minutprisen er mindre end 60 Øre og maksimalpriserne på Data og SMS/mms er henholdsvis 35 Øre /MB og 15 Øre /SMS/mms.

Data og internettet over mobilnettet.

Viser Dataforbruget over mobilnettet i Danmark. Dataforbrug over WI-FI i er gratis (Hvis du allerede har adgang til bredbånd med trådløs router fx; Hjemme, arbejde, uddannelsessted, Caféer og DSB). Dataforbrug over udenlandske mobilnet (roaming) koster ekstra iht. teleselskabernes gældende roamingtakster og kan repræsentere store ekstraregninger.

Dit valg af mobilpakke bør således kun tage hensyn til Datamængden du benytter over det danske mobilnet – App´en viser derfor kun Datamængden som du benytter på det danske mobilnet og som du betaler for gennem mobilpakken.

Datastatistik baseret på danskernes fordeling af Dataforbrug
Ja du bruger sikkert meget Data og Internet på mobilen, men er du klar over hvor lidt Data du egentlig bruger over teleselskabernes mobilnet? Danskerne er nemlig storforbrugere af WIFI (trådløst internet) som vi i forvejen betaler for der hjemme, eller som vi får helt gratis gennem arbejdspladsen, skolen, caféerne og andre offentlige steder.

En dansk mobilkunde der bruger 10 GB Data pr. måned (WIFI og mobilnet), vil i gennemsnit kun bruge 1 GB på mobilnettet og den gennemsnitlige dansker kan nøjes med en mobilpakke, der kun inkluderer ca. 10 procent af det samlede dataforbrug!

SMS og MMS forbrug.

Viser summen af antal SMS og MMS sendt til henholdsvis ind- og udland. Der kan forekomme variationer mellem app´ens og teleselskabernes registreringer.

Teleselskaberne opgør gerne forbruget af SMS og MMS som særskilte poster, mens app´en samler forbruget i én post for henholdsvis udgående SMS og MMS til ind- og udland. Teleselskaberne adskiller/tæller tekstbeskeder pr 160 tegn. App´en adskiller/tæller ikke tekstbeskeder pr. 160 tegn

– Teleselskaberne vil tælle en SMS besked på 320 tegn, som to SMS beskeder, mens app´en tæller en SMS besked på 320 tegn, som én besked – Teleselskaberne kan derfor registrere flere SMS og MMS beskeder end app´en.

 

Opsummering og konklusion.

Teleselskaberne kan jf. ovenstående registrere et mobilforbrug, der er forskelligt fra app´en. Forskellene kan variere alt efter hvilket teleselskab du benytter. Teleselskabernes faktureringspraksis fx afregningsintervaller for samtaler og data, og åbenhed ift. hvilke informationer de lægger til grund for mobilregningen, spiller en afgørende rolle for forskelle i informationerne i din mobilregning og app´en.

App´en giver et retvisende billede af dit faktiske mobilforbrug, mens teleselskaberne kun giver et billede af dit fakturerede mobilforbrug. Du bør som hovedregel altid sammenholde app´ens informationer med mobilregningen du modtager fra dit teleselskab. Det fulde billede af dit reelle mobilforbrug kan ligge lige midt i mellem.

MobilKunden.dk APP beregner automatisk, på baggrund af – dit gennemsnitlige månedlige mobilforbrug løbende seks måneder – hvilken kombination af Tale, Data og SMS/mms du, som minimum bør have i din mobilpakke. Med en mobilpakke, der matcher dit faktiske mobilforbrug kan du med stor sandsynlighed spare flest penge på mobiltelefoni

Den beregnede mobilpakke inkluderer en buffer på 10 til 20 procent, og sikrer dermed, at du udnytter (får glæde af) 80 til 100 procent af mobilpakkens indhold. Derved undgår du at betale ekstremt dyrt, hvis forbruget en måned skulle overstige mobilpakkens mængde af Tale, Data og SMS/mms – App´en sikrer at du opnår meget lave effektive priser på dit mobilforbrug (80 til 100 procent udnyttelse af mobilpakken). 

 

Med venlig hilsen
Nicolas Fredriksen, ansvarlig for MobilKunden.dk APP